ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราให้คุณเลือกที่จะใช้งาน PHP ได้ถึง 4 เวอร์ชั่นด้วยกัน ทั้ง 5.3 , 5.6 , 7.1 และ 7.3
สามารถเข้าจัดการได้ด้วยต้นเองผ่าน Direct Admin ที่เมนู Domain Setup แล้วคลิกที่ Domain ของตนเอง แล้วเลือกเปลี่ยนที่หัวข้อ PHP Version Selector

Saturday, February 9, 2019

« ย้อนกลับ