ตรวจวสอบโดเมนเนม ตรวจสอบชื่อโดเมนเนมที่คุณต้องการ ...

พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความให้ตรงกับข้อความในภาพที่ปรากฏ

TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
com 1 450.00 บาท 450.00 บาท 450.00 บาท
net 1 550.00 บาท 550.00 บาท 550.00 บาท
org 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
com 1 450.00 บาท 450.00 บาท 450.00 บาท
net 1 550.00 บาท 550.00 บาท 550.00 บาท
org 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
co 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
co 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
team 1 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
co 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
team 1 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
team 1 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท
TLD Min. Years จดใหม่ ย้ายโดเมน ต่ออายุ
com 1 450.00 บาท 450.00 บาท 450.00 บาท
net 1 550.00 บาท 550.00 บาท 550.00 บาท
org 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
co 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
team 1 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท
ac.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
go.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
co.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
in.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
or.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
mi.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท
net.th 1 900.00 บาท 900.00 บาท 900.00 บาท