วิธีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP

การเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP เพื่อให้เหมาะสมกับ Web Application หรือเว็บไซต์ที่ใช้งาน จะต้องทำการจัดการผ่าน Control Panel DirectAdmin โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ Control Panel DirectAdmin


2. คลิกที่ Domain Setup


3. คลิกที่ ชื่อ Domain


4. เลือกเวอร์ชั่น PHP ที่ต้องการ
5. คลิกที่ปุ่ม Save

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการสำรองข้อมูลด้วย DirectAdmin

การสำรองข้อมูลด้วย Control Panel DirectAdmin มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ Create/Restore Backups2....