วิธีการสำรองข้อมูลด้วย DirectAdmin

การสำรองข้อมูลด้วย Control Panel DirectAdmin มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ Create/Restore Backups2. เลือกข้อมูลที่ต้องการสำรอง แล้วคลิกที่ปุ่ม Create Backup3. ระบบจะทำการสำรองข้อมูล และจะมีข้อความแจ้งเตือนเมื่อสำรองข้อมูลสำเร็จ โดยให้กลับไปที่ Home4. เมื่อสำรองข้อมูลสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา ให้คลิกที่ Message System


5. ข้อความแจ้ง การสำรองข้อมูลของคุณพร้อมแล้ว


6. ข้อความแจ้ง สร้างการสำรองข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ Files


7. ไฟล์ที่ทำการสำรองข้อมูลจะอยู่ในโฟลเดอร์ backups


8. ไฟล์สำรองข้อมูล สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือใช้ในการ Restore ข้อมูลได้

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP

การเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP เพื่อให้เหมาะสมกับ Web Application หรือเว็บไซต์ที่ใช้งาน...