บทความ

 วิธีการอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม FileZilla

โปรแกรม FileZilla ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.10.0 ขึ้นไป ได้มีการบังคับให้ใช้การเชื่อมต่อแบบ FTPS...