บทความ

 วิธีการสำรองข้อมูลด้วย DirectAdmin

การสำรองข้อมูลด้วย Control Panel DirectAdmin มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ Create/Restore Backups2....

 วิธีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP

การเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP เพื่อให้เหมาะสมกับ Web Application หรือเว็บไซต์ที่ใช้งาน...